Д41.051.11 економічні науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.051.11

за спеціальностями

08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»
08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

(Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук строком до 31.12.2020 року)

 • Склад Ради

  Голова ради: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

  Заступник голови: Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та оподаткування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

  Вчений секретар: Ломачинська Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

  Члени ради:

  • Андрейченко Андрій Вадимович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Барна Марта Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, перший проректор, спеціальність 08.00.03;
  • Горняк Ольга Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Запша Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
  • Захарченко Наталя В’ячеславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Масленніков Євген Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Ненно Ірина Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Осипов Василь Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і України, спеціальність 08.00.03;
  • Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Сахацький Микола Павлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04;
  • Селезньова Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, Херсонський державний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Якубовський Сергій Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03
Підготовка та етапи подання документів Корисна інформація

Об’яви про захист

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Документи розміщуються виключно з метою ознайомлення та заборонені для копіювання.

 • Козакова Тетяна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата захисту: 19.04.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Висновки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Соколюк Галина Олександрівна завантажити
 • Гавренкова Вікторія Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дата захисту: 31.05.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Савін Станіслав Юрійович завантажити
 • Масіна Людмила Олександрівна

  • Назва дисертаційної роботи: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович завантажити
 • Прокоф’єва Ганна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, доцент Коваль Віктор Васильович завантажити
  • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тищенко Олександр Петрович завантажити
 • Шеремет Олег Олексійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажити
 • Церковна Альона Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович завантажити
 • Філіппов Володимир Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Мних Ольга Богданівна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрій Анатолійович завантажити
 • Головченко Оксана Юріївна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
 • Дименко Руслан Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія

  • Дата захисту: 10.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій
  • Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Коваленко Микола Андрійович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажити
 • Гайворонська Інна Віталіївна

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації

  Дата захисту: 10.09.2020 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна На здобуття наукового ступеня: кандидат наук Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
 • Радченко Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія

  • Дата захисту: 11.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Шебаніна Олена В’ячеславівна завантажити

 

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Шеремета Олега Олексійовича.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна
 • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна
 • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидатапецра економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Церковної Альони Володимирівни.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович
 • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович

Контакти

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, кабінет 2-н.
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site: http://k4105111.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наші партнери

title_60d1c342c8adb289397181624359746
title_60d1c342c8bfa8150181051624359746
title_60d1c342c8d1d3089248811624359746
Top