Д41.051.02 філологічні науки

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.04 – германські мови в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2014 № 642 строком на три роки спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, доцент Матузкова Олена Прокопівна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 працює на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, г. Одеса, ул. Французький бульвар, 24/26, каб. 166, тел. (048) 746-50-48, Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Документи у відкритому доступі:

 • БАДЮЛ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

  Функційно-семантичний потенціал фразеологічних одиниць в українській жіночій прозі початку ХХІ століття: лінгвокультурологічний аспект

  10.02.01 – українська мова

  26.03.2020 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • НЕРЯН СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

  Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: лінгвопрагматичний аспект

  10.02.01 – українська мова

  26.03.2020 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • СТЕПАНЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

  Лінгвальна організація та функціональна роль інтеррогативних конструкцій в персонажному діалозі сучасного англомовного детективного роману

  10.02.04 – германські мови

  27.03.2020 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • УЛЬЯНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

  Мовна особистість української жінки радянських і пострадянських часів (на матеріалі періодичних журнальних видань)

  10.02.01 – українська мова

  27.03.2020 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • КАЛЬКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

  Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика

  10.02.01 – українська мова

  27.11.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • ДРУЖИНЕЦЬ МАРІЯ ЛЬВІВНА

  Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти

  10.02.01 – українська мова

  28.11.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • ЧЕТАЙКІНА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

  Семантика та функції релігійної лексики в американському президентському дискурсі

  10.02.04 – германські мови

  28.11.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • РОМАНЧЕНКО АЛЛА ПЕТРІВНА

  Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти

  10.02.01 – українська мова

  29.11.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • Бондаренко Катерина Андріївна

  Просодичні особливості спонукальних висловлювань в англомовному інституційному дискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  25.06.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Харькова Ганна Володимирівна

  Просодичні особливості команд в англомовному судноплавному та художньому кінематографічному дискурсах (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  25.06.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Лісовська Алла Олегівна

  Усна англомовна молитва в сучасному художньому кінодискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  26.06.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Олійник Ганна Олександрівна

  Вербальні та невербальні засоби вираження нерозуміння в сучасному англомовному літературному та кінодискурсі: когнітивно-прагматичне дослідження

  10.02.04 – германські мови

  26.06.2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Рогач Юлія Іванівна

  Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на матеріалі друкованої преси Австралії)

  10.02.04 – германські мови

  18 квітня 2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Микуляк Ольга Василівна

  Етнолінгвальні особливості міжкультурного дискурсу (на матеріалі німецькомовної літератури мігрантів)

  10.02.04 – германські мови

  18 квітня 2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Васильєва Ольга Олександрівна

  Структурно-семантичні особливості ідеонімів (на матеріалі англійської мови)

  10.02.04 – германські мови

  19 квітня 2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Славінська Марина Сергіївна

  Лексико-семантичні сугестогени соціальної реклами: психолінгвістична інтерпретація

  10.02.01 – українська мова

  19 квітня 2019 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • П'єцух Оксана Іванівна

  Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі

  10.02.04 – германські мови

  29 листопада 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • Ткаченко Юлія Володимирівна

  Українські лінгвокультуреми у німецькомовних наукових текстах: когнітивно-дискурсивний аспект

  10.02.04 – германські мови

  29 листопада 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Глущенко Олена Володимирівна

  Розвиток та функціонування дифтонгів у німецькій мові (діахронічне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  30 листопада 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Щербак Олена Володимирівна

  Впливова динаміка лінгвосеміотичних кодів у рекламному дискурсі т

  10.02.01 – українська мова

  30 листопада 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • МАРЧИШИНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

  Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)

  10.02.04 – германські мови

  25 жовтня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • НАБОК АННА ІВАНІВНА

  Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект

  10.02.04 – германські мови

  25 жовтня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • КУТУЗА НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА

  Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект

  10.02.01 – українська мова

  26 жовтня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • Кіщенко Алла Миколаївна

  Категорія адресантності в художньому тексті: мовні засоби вираження (на матеріалі української прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)

  10.02.01 – українська мова

  17 травня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Русавська Ольга Олегівна

  Територіальна варіативність просодії англійського мовлення в Канаді (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  17 травня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Ковальчук Олександра Костянтинівна

  Єдність просодичних та кінесичних засобів в мовленні шеф-кухарів (інструментально-фонетичне дослідження на матеріалі британських телевізійних кулінарних передач)

  10.02.04 – германські мови

  18 травня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Полянічко Олеся Дмитрівна

  Структурні, семантичні та когнітивні виміри космопоетонімів (на матеріалі англомовної науково-фантастичної прози)

  10.02.04 – германські мови

  18 травня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • БІГУНОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

  Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання

  10.02.04 – германські мови

  29 березня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • СТИНГАЧ ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА

  Специфіка взаємодії просодичних та невербальних засобів у виступах членів Палати Громад Великої Британії (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  24 листопада 2017 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • КРАВЧЕНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід)

  10.02.04 – германські мова

  30 березня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • КІВЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

  Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)

  10.02.04 – германські мова

  30 березня 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Біла Євгенія Сергіївна

  Англомовні ароматоніми: семантичний, структурний та когнітивний виміри

  10.02.04 – германські мови

  16 лютого 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Карпова Дар'я Михайлівна

  Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валійського варіанту англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження)

  10.02.04 – германські мови

  16 лютого 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Просяна Альона Вікторівна

  Дослідження українського юридичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти

  10.02.01 – українська мова

  16 лютого 2018 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • ГАРМАШ Олена Леонідівна

  Морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ ст.)

  10.02.04 – германські мови

  24 листопада 2017 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • ДРЕБЕТ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

  Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)»

  10.02.04 – германські мови

  24 листопада 2017 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

  Відгук

 • Билінська Олександра Сергіївна

  Агітаційні жанри українського політичного дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспекти

  10.02.01 – українська мова

  26 травня 2017 року

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук

  Відгук

 • Халіман Оксана Володимирівна

  Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови

  10.02.01 – українська мова

  25.09.2020 року

 • Піддубна Наталія Віталіївна

  Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.)

  10.02.01 – українська мова

  24.09.2020 року

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наші партнери

title_60d1c342c8adb289397181624359746
title_60d1c342c8bfa8150181051624359746
title_60d1c342c8d1d3089248811624359746
Top