Корпоративна соціальна відповідальність

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І. МЕЧНИКОВА
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
презентують
Навчальний посібник
(Н.Л. Кусик, А.В. Ковалевська)