Математика 2012 том 17, вип. 4 (16)

МАТЕМАТИКА

Арсирий А.В. Кусочно-постоянные системы управления многозначными траекториями с терминальным критерием качества

7

Белозерова М. А., Мещерякова О. В. Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка общего вида, в некотором смысле близких к уравнениям со степенными нелинейностями

15

Воробьев Я. А. Среднее значение одного класса арифметических функций

25

Дадаян З. Ю., Радова А. С. Функция делителей гауссовых чисел

34

Карпенко О. В. Про зв'язок між існуванням періодичних розв'язків різницевих та відповідних їм диференціальних рівнянь

40

Кореновский А. А. Существование решений дифференциальных уравнений в особых случаях

47

Лысенко З. М. Двумерные интегральные операторы с ядром Бергмана

59

Огуленко А. П., Кичмаренко О. Д. Схема полного усреднения уравнений на временных шкалах

67

Рижов А. Ю. Адаптивні оцінки розподілів компонент у моделі сумішей зі змінними концентраціями за цензурованими спостереженнями

78

Самойленко О. О. Достатні умови існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь

86

Shchogolev S. A. On a reduction of nonlinear second order differential system to a some special kind

97

МЕХАНІКА

Діхтяренко Ю. В. Дослідження моделі пластичної зони в кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу поділу середовищ

104

Кривий О. Ф. Особливості поля напружень біля тунельного включення в кусково-однорідному анізотропному просторі

115

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Розв'язок однієї задачі квазівертикального руху кулі змінного радіуса

128