Математика 2012 том 17, вип. 3 (15)

М А Т Е М А Т И К А
Арсірій А. В. Метод усереднення для задачи керування лінійною системою із похідною Хукухари та багатозначним критерієм якості 9
Кобозєва А. А. Стеганографічний алгоритм, оснований на трикутному розвиненні матриці 18
Полєтаєва О. В., Скрипник Н. В. Усереднення лінійних нечітких диференціальних рівнянь із запізненням. 27
Радова А. С. Задача Пілтца на безквадратних числах 38
Рузич Р. В. Устойчивость особых точек трехмерного случая одной модели екологической макросистемы 45
Сінявський О. В. Розподіл значень деяких класів мультиплікативних функцій 52
Шанін Р. В. Про обернені нерівності Гельдера і Йенсена 60
Щоголев С. А. Про спеціальні класи розв'язків диференціальної системи з квазіжордановою матрицею лінійної частини 68
Кічмаренко О. Д. Схема повного усереднення диференціальних рівнянь з максимумом 82
М Е Х А Н І К А
Асланов С. К., Царенко О. П. До основ небесної механіки 90
Вайсфельд Н. Д., Реут А. В. Вісесиметрична задача теорії пружності для кругового конуса з вістрем при врахуванні його власної ваги 99
Кривий О. Ф., Морозов Ю. О. Розв'язки задачі теплопровідності для кусково-однорідного ортотропного простору з міжфазними дефектами 107
Мойсєєнок О. П. Розв'язання двовимірної граничної задачі для рівняння Лапласа у клиновидно-шаруватому середовищі з застосуванням до теплопровідності та теорії пружності 120
Реут В. В., Роговський С. Т. Функція впливу для нерозрізної полосоподібної пластинки 126
Х Р О Н І К А
Попов Г. Я. Воспоминания о Л. А. Галине 134
Бабешко В. А., Морозов Н. Ф. К Юбилею Г. Я. Попова 137