Вісник Одеського нацiонального унiверситету - 2012. - Т. 17, випуск 1(6). Економіка

Економіка
Бледный С. Н., Дикарева В. А. Инновационная деятельность как необходимое условие конкурентоспособного развития промышленного предприятия в условиях рыночной экономики 7
Горняк О. В., Філіпович В. В. Теоретичні підходи до вимірювання рівня концентрації та монополізації на сучасних ринках 14
Дикарева В. А., Текутьева И. И., Текутьев И. В. Совершенствование методов оценки эффективности функционирования стратегических альянсов промышленных предприятий в условиях рыночной экономики 24
Доленко Л. X., Кононова М. О. Види міжфірмових мереж та їх розвиток в сучасних умовах 31
Жаданова Ю. О., Журавльова Т. О. Особливості формування і розрахунку собівартості універсальних послуг підприємств поштового зв'язку 38
Крючковський В. В., Поленчук В. М. Проблеми та пріоритети розвитку діяльності підприємств АПК в умовах трансформаційних зрушень 45
Кравченко М. И., Шергелашвили Е. В. Теоретико-методологические аспекты институционализации экономического развития 54
Колегаев И. М. Принципы формирования экономической устойчивости морских транспортных подсистем 66
Лисенко Н. С. Комплексна оцінка техногенної та екологічної безпеки роботи морських підприємств в локальних ренджах 73
Ломачинська І. А. Фінансова безпека й ефективність господарської діяльності ТНК: емпіричний аналіз 82
Макеева Е. А. Перспективы развития новой интеграционной политики Украины в современных условиях 92
Светличная Д. А. Регион как единая социо-эколого-экономическая система 102
Скороход І. П. Теоретичні аспекти економічної соціалізації економіки 110
Сенько Е. В. Развитие транспортного флота по сегментам специализации 117
Циналєвська І. А. Застосування алгоритмів кластерного аналізу при аналізі зовнішньоекономічної активності регіонів України 124
НАШІ АВТОРИ 134

Повна версія журналу