Вісник Одеського нацiонального унiверситету - 2008. - Т. 13, випуск 15. Економіка

Економіка
В.М. Антікуз Вплив економічної влади на функціональний розподіл доходів 5
О.В. Горняк, Л.Х. Доленко Концептуальні підходи до аналізу меж сучасної фірми 10
Т.Г. Доброва Кредитные союзы: сущность и место в современном рынке финансовых услуг 21
А.І. Ігнатюк Формування інституційних умов функціонування галузевих ринків України 29
О.В. Копилова Сучасні тенденції розвитку європейської біржової системи 37
Н.М. Крючкова Еластичність податкової політики як частковий замінник гнучкості цін у контексті економічного зростання національної економіки 44
А.М. Лебедєва Методичні питання аналізу фінансових результатів діяльності торгових підприємств 53
И.А. Ломачинская, С.В. Сагайдак Современная динамика евро и ее влияяние на єкономическое развитие стран-участниц ЕС 59
Е.А. Макеева, Д.А. Светличная Стратегия усовершенствования институциональніх условий функционирования и развития туристического бизнеса 71
А.И. Мартиенко Собственность на природные объекты в системе экономических отношений 79
И.Б. Насадюк Оценка перспектив денежного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 85
М.М. Окс Особенности реализации системной реформы на совместных предприятиях в Украине 91
В.А. Петрова Эволюция взглядов на природу фондового рынка 96
Ю.В. Пичугина Применение единой базы данных для эффективного информационного обеспечения транспортно-экспедиторских предприятий 104
Е.В. Садченко Теоретико-методолические основы стратегии экологического маркетинга 110
С.С. Свірідова, Г.Л. Садовець Процеси формування корпоративних структур в Україні 117
В.В. Філіпович Рівень ринкової концентрації як база для антимонопольної політики 124
С.О. Якубовський Валютно-фінансові чинники зростання зовнішнього боргу України та Росії 131
НАШІ АВТОРИ 138