Випуск 1

Випуск 1

 
ЗМІСТ
Від редактора
Казаков Т.М. Дієта, прийнятна Богу: монтанізм Тертуліана та християнська традиція посту   
Горнова І.С. Іоанн Скилиця та Михаїл Пселл як представники різних напрямків візантійської історичної традиції
Луговий О.М. Найманці німецького походження у візантійській армії XI-XIII століть
Боровський О.С. Іспанський хроніст ХVI ст. Франсіско Лопес де Гомара та його творчий доробок
Довгополова О.А. Особливості розуміння Біблійного закону в англійській тираноборчій думці (за матеріалами «Короткого трактату про політичну владу» Дж. Понета)
Радзиховська О.О. Іоанн Вільгельм Стукіус та його схолії до «Периплу» Понта Евксинського 
Нємченко І.В. Політичне вчення Томаса Гоббса та антична культурна спадщина
Тоцький П.М. Проблема свободи віросповідання в діяльності Конституанти
Ізбаш-Гоцкан Т.О. Виникнення та діяльність Нумізматичного відділення Російського археологічного товариства 
Аннотации – Abstracts 
Перелік скорочень
Відомості про авторів