Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

У збірці представлено результати наукових досліджень викладачів і аспірантів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, присвячені різним аспектам історії Європи від стародавнього часу до періоду Французької буржуазної революції. Збірка видається кожні два роки, починаючи від 2010 р.