Записки історичного факультету

Записки історичного факультету

 

 

Редакційна колегія

 
В.Г.Кушнір, канд.іст.наук (головний редактор)
О.М.Дзиговський, д-р іст. наук
О.Б.Дьомін, д-р іст. наук
І.С.Грєбцова, д-р іст. наук
І.М.Коваль, д-р політ. наук
П.К.Лобазов, д-р іст. наук
О.В.Сминтина, д-р іст. наук
В.М.Хмарський, д-р іст. наук
Н.М.Якупов, д-р іст. наук
Т.С.Вінцковський, канд.іст.наук (відповідальний секретар)
Н.О.Петрова, канд. іст.наук (технічний редактор)

Адреса редакційної колегії

65026, Одеса, вул.Єлисаветинська, 12, Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, історичний факультет
 
Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 11 жовтня 2000 р. № 1-03/8 збірник наукових праць включено до переліку № 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “історичні науки” (Бюлетень ВАК України.-2000.-№ 6)