Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців. / Одеса: Інститут Соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Науки: політологія, соціологія, історія.

Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців. / Одеса: Інститут Соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Науки: політологія, соціологія, історія.

УДК 316:32
ББК 66Я4
С 691

Затверджено до друку Вченою Радою Інституту соціальних наук Одеського
національного університету імені І .І. Мечникова (протокол № 7 від 21 березня 2017 року).


Редакційна колегія:

  • Головний редактор – к.іст.н. Глебов В. В.
  • Відповідальний секретар – к.політ.н. Узун Ю. В.
  • Члени редакційної колегії – к.пол.н. Коч С. В.,
  • к.політ.н. Максименко І. В.,
  • к.соц.н. Князєва О. В.,
  • к.політ.н. Колотвін П. О.

Мови: укр., рос., англ.

У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців» (2017) представлено результати наукових та науково-практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, історії і практики міжнародних відносин. Надрукові статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.

Адреса редакційної колегії:
вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026, Україна.
Tel.: 0482 – 685160
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017