Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців. / Одеса: Інститут Соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Науки: політологія, соціологія, історія.

УДК 316:32
ББК 66Я4
С 691

Затверджено до друку Вченою Радою Інституту соціальних наук Одеського
національного університету імені І .І. Мечникова (протокол № 7 від 21 березня 2017 року).

Редакційна колегія:

  • Головний редактор – к.іст.н. Глебов В. В.
  • Відповідальний секретар – к.політ.н. Узун Ю. В.
  • Члени редакційної колегії – к.пол.н. Коч С. В.,
  • к.політ.н. Максименко І. В.,
  • к.соц.н. Князєва О. В.,
  • к.політ.н. Колотвін П. О.

Мови: укр., рос., англ.

У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців» (2017) представлено результати наукових та науково-практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, історії і практики міжнародних відносин. Надрукові статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.

Адреса редакційної колегії:

вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026, Україна.
Tel.: 0482 – 685160
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017

ЗМІСТ (Завантажити альманах)

Глєбов Віктор Вікторович -директор Інституту Соціальних наук
ПЕРЕДМОВА с. 5

Опрощенко Юлія
ПРОЦЕДУРИ ТА ІНСТИТУТИ ІНКОРПОРАЦІЇ ТА РЕІНКОРПОРАЦІЇ В ЄС с. 6

Бурлака Олена
МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК с. 10

Полянська Дженні
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ с. 13

Морозов Олександр
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ с. 21

Коваленко Дарья
ТИПЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ с. 24

Новицький Максим
УЛЬТРАПРАВІ РУХИ У КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ с. 30

Марченко Анастасія
ПРОТЕСТНА АКТИВНІСТЬ ЕТНІЧНИХ МІГРАНТІВ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ с.35

Колесник Дар’я
РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ШВЕЦІЇ с. 38

Коляда Ю.А.
КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ с. 43

Ковальчук Вікторія
ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ с. 47

Топчiу Анна
ПОЛІТОЛОГІЧНА ВІСЬ «СХІД-УКРАЇНА-ЗАХІД»: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК с. 52

Мілошова Діана
ЦЕНЗУРА ТА ЦЕНЗУРУВАННЯ В ЄВРОПІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ с. 56

Маловічко Яна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ПРОЦЕС
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ с. 62

Кусик Лев
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ США ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НА ПОЛІТИКУ
1823 -1939 РОКІВ с. 66

Маковський Артем
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ІТАЛІЇ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918 -1939) с. 70

Долженко Лідія
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ с. 75

Карагяур Вікторія
СПІЛКУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ с. 79

Понуренко Аліна
ДИТИНСТВО ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ с. 83

Сіможенко Катерина
МУЛЬТФІЛЬМ ЯК РЕТРАНСЛЯТОР ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ с. 87

Лук’янчук Катерина
ВІЗУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ с. 92

АВТОРИ с. 96

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соцсети

Наші партнери

title_5bcc79cde19e010822905501540127181
title_5bcc79cde1af83809168491540127181
title_5bcc79cde1c0d20111511540127181
title_5bcc79cde2a1614907347841540127181
Top