Соціально-політичні студії. Науковий альманах. – 2017. – № 1. – 102 с.

ЗМІСТ (Завантажити альманах)

Глєбов Віктор Вікторович -директор Інституту Соціальних наук
ПЕРЕДМОВА с. 5

Опрощенко Юлія
ПРОЦЕДУРИ ТА ІНСТИТУТИ ІНКОРПОРАЦІЇ ТА РЕІНКОРПОРАЦІЇ В ЄС с. 6

Бурлака Олена
МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК с. 10

Полянська Дженні
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ с. 13

Морозов Олександр
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ с. 21

Коваленко Дарья
ТИПЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ с. 24

Новицький Максим
УЛЬТРАПРАВІ РУХИ У КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ с. 30

Марченко Анастасія
ПРОТЕСТНА АКТИВНІСТЬ ЕТНІЧНИХ МІГРАНТІВ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ с.35

Колесник Дар’я
РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ШВЕЦІЇ с. 38

Коляда Ю.А.
КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ с. 43

Ковальчук Вікторія
ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ с. 47

Топчiу Анна
ПОЛІТОЛОГІЧНА ВІСЬ «СХІД-УКРАЇНА-ЗАХІД»: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК с. 52

Мілошова Діана
ЦЕНЗУРА ТА ЦЕНЗУРУВАННЯ В ЄВРОПІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ с. 56

Маловічко Яна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ПРОЦЕС
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ с. 62

Кусик Лев
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ США ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НА ПОЛІТИКУ
1823 -1939 РОКІВ с. 66

Маковський Артем
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ІТАЛІЇ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918 -1939) с. 70

Долженко Лідія
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ с. 75

Карагяур Вікторія
СПІЛКУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ с. 79

Понуренко Аліна
ДИТИНСТВО ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ с. 83

Сіможенко Катерина
МУЛЬТФІЛЬМ ЯК РЕТРАНСЛЯТОР ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ с. 87

Лук’янчук Катерина
ВІЗУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ с. 92

АВТОРИ с. 96