ТКАЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

«РОЗРИВИ» ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії