Акопян А. Б.

«Психологічні особливості суб’єкта дозвіллєвої діяльності як чинника рекреаційної активності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є.