K41.051.06 біологічні науки

РИЖКО Ірина Леонідівна
 
ЛУЖНА ПЕПТИДГІДРОЛАЗА DROSOPHILA MELANOGASTER В ОНТОГЕНЕЗІ МУХ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. 03.00.04 – біохімія
 
 
БАБЕЦЬ ЯРОСЛАВА ВІКТОРІВНА
 
РОЗПОДІЛ НЕЙРОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ У МОЗКУ, СЕРЦІ І ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДОКСОРУБІЦИНУ ТА ЗАХИСНОГО ВПЛИВУ АНТИОКСИДАНТІВ. 03.00.04 – біохімія