Сербін-Жердецькa І. А.

«Психологічні особливості життєвих виборів особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
 
Документи у відкритому доступі: