Курова А. В.

«Психологічні індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя майбутніх психологів» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Документи у відкритому доступі: