Казаков Мстислав Андрійович

«Феномен псевдонауки як проблема розвитку сучасного наукового пізнання»» за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.

АВТОРЕФЕРАТ