Богаченко Валентина Вікторівна

«Самоідентифікація суб’єкта соціальної дії в інтерсуб’єктивному просторі: соціосинергетичний аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

АВТОРЕФЕРАТ