Чекан Н.І.

ДОКУМЕНТИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ:

 

Чекан Н.І.

 

 

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ МЕТАФОРИ

(МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) за спеціальністю

09.00.02 – діалектика і методологія пізнання

(дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук)

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА