ХОДОС ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНИХ УМОВ ТА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ УЗБЕРЕЖ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

Відгук офіційного опонента, к.г.н., доцента П.М. Шубер

Відгук офіційного опонента, д.г.н., професора В.М. Гуцуляк