Благова Н. В.

«Індивідуально-психологічні особливості переживання особистісної кризи» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Документи у відкритому доступі: