Гречкосій М. С.

«Взаємозв'язок часової перспективи зі складовими почуття когерентності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Документи у відкритому доступі: