ВОРОБЙОВ ЯКІВ АНАТОЛІЙОВИЧ

"РОЗПОДІЛ ЗНАЧЕНЬ Z-ФУНКЦІЇ ГЕКЕ",

01.01.01 - математичний аналіз

Науковий керівник д. ф.м.н., проф. Варбанець П.Д.,

Офіційні опоненти:

Глазунов М.М., д. ф.-м.н., проф. Відгук
Дороговцев А.А., д. ф.-м. н., проф. Відгук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук