РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ Г.С. САЛЛІВАНА
09.00.02 – діалектика та методологія пізнання на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Захист відбудеться 6 квітня 2017 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради: Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд. 6).

Автореферат дисертації 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента