Кара Тетяна Сергіївна

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

спеціальність 10.01.01 – українська література

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук