Павлюк Надія Леонідвіна

ІСТОРИЧНА ПРОЗА Ю. МУШКЕТИКА: ОНТОЛОГІЧНО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Спеціальність 10.01.01. — українська література

А В Т О Р Е Ф Е РА Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

(титульна сторінка)