СВІТЛИЧНА Д. О.

ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

11.00.02 – економічна і соціальна географія

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук

Дисертація