Ташматов В. А.

Повідомлення про захист дисертації

24 січня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Ташматова Вячеслава Абдуллаєвича «Психологічні особливості персисиентності як властивості особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.і.Мечникова Крюкова М.А.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія» Лефтеров Василь Олександрович.
- кандидат психологічних наук, начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції України в Одеській області Васютинська Оксана Григорівна

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф Лефтерова В.О. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Васютинської О.Г