МАЛЬЦЕВ О. В.

 Повідомлення про захист дисертації

24 січня 2017 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мальцева Олега Вікторовича «Копінг як чинник безпеки особистості в сучасному соціальному просторі» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна

Офіційні опоненти:
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є.