ЛАР’ЯНОВСЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ


09.00.02 - діалектика і методологія пізнання
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА


Захист відбудеться 23 січня 2017 року о 12-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд. 6.