Тринчук О. Б.

«Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
  
Документи у відкритому доступі: